Mikä on apurinki?

Orivedellä on käynnistetty Apurinki-toiminta, joka tarjoaa vapaaehtoisvoimin pientä, maksutonta koti- ja asiointiapua kaikille sitä tarvitseville, esimerkiksi ikäihmisille tai vaikeassa elämäntilanteessa oleville perheille.

Annettava apu voi olla esim.

 • lampun vaihtoa, palohälyttimen patterien vaihtoa
 • verhojen ja taulujen ripustusta
 • ruuanlaittoa, kahvinkeittoa
 • lomakkeiden täyttöä, kirjeiden postitusta
 • postinhakua
 • lemmikkien ulkoilutusta
 • pientä asiointia, kuten kaupassakäyntiä

Apurinki-toiminnan periaatteet:

 • Apurinki on riippumaton, puolueeton ja yhdenvertaisuuteen nojaava toimija.
 • Apurinki tarjoaa apua kaikille sitä tarvitseville.
 • Annettava apu on pieniä kodin askareita ja asiointitehtäviä, mutta ei luvanvaraisiksi luokiteltuja töitä (esimerkiksi sähkö- tai putkitöitä tai hoiva-alan tehtäviä).
 • Kaikki Apuringin kautta suoritettavat tehtävät sovitaan Apuringin vetäjän kanssa, ja niistä täytetään jälkiraportti.

Apurinki-toimintaa organisoivat Järjestöjen talo -hanke, Oriveden seurakunta, SPR Oriveden yhdistys sekä Pirkanmaan muistiyhdistyksen Oriveden ja Juupajoen paikallisosasto.